Villkor för användning

Villkor för användning

Läs dessa regler och villkor noggrant innan du använder https://www.citywatches.se (”webbplatsen”) som ägs och drivs av Citywatches.se.

Din åtkomst till och användning av tjänsten villkoras av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har till gång till eller använder tjänsten.

Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren och bestämmelserna i dessa avtal. Om du inte samtycker till någon del av villkoren i avtalen kan du inte komma åt webbplatsen eller använda tjänsten.

För frågor som gäller vårt varumärke, Pris, funktioner, sjöfart etc. besöka webbplatsen eller, kontakta oss på cs@citywatches.se för ytterligare information.

Sekretesspolicy
Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritets policy som beskrivs här.

Webbplats ägarskap och användning
Citywatches.se förbehåller sig hela ägande rätten till denna webbplats och dess innehåll som inkluderar men kan inte begränsas till reklam, marknadsföring, foton, Audios, bilder, mönster, program vara, text och annat material.

Våra ägar rättigheter skyddas av nationella och internationella upphovs rätts lagar och andra immateriella rättigheter. Reproduktion och användning av innehållet, utan föregående skriftligt medgivande, i någon form eller sätt är förbjudet och kan resultera i strikta rättsliga åtgärder.

Tillhandahållande av tjänster
I detta fastställs den grundläggande skyldigheten för Citywatches.se att göra tjänster som ingår i avtalet. Om några förändringar måste göras av kunden eller användaren av vår hem sida då, formuleringen kommer att behöva ändras något eller annat denna punkt kan behandlas i schemat.

Betalning och import
Import tullar och lokala skatter ingår inte i det noterade priset på varor som levereras till någon plats om inte annat uttryckligen anges. Du kommer att ansvara för att betala alla import tullar och lokala skatter inklusive eventuella administrativa avgifter vid mottagandet. Du kommer också att ansvara för klare ring av objekt genom att tillhandahålla all nödvändig information till tullen om de kräver det.

Försäkring
Försäkringar för Express Shipping-metoder (t. ex. FedEx, DHL, UPS och EMS) tillhandahålls av respektive operatör. Så, i händelse av att artikeln försvinner eller skadas i transit, måste försäkrings anspråket lämnas in till transport ören. Vi kan arkivera anspråket för din räkning eller så kan du göra det själv från ditt land. Om du väljer att vi ska lämna in anspråket kommer vi att skicka all relevant information till transport företaget och om anspråket godkänns kommer ersättnings beloppet att återbetalas till dig. Hela anspråks processen kan ta 2-4 veckor.

Garanti-och återförsäljarstatus
Alla våra klockor, beroende på varumärke, kommer med antingen våra två års internationell garanti eller TILLVERKARGARANTI. Om klockan är under tillverkarens garanti, i händelse av garanti anspråk hänvisas till garanti häftet och få klockan repare rad på tillverkarens service verkstad. I händelse av reparation enligt vår garanti, vänligen maila oss med detaljer och om nödvändigt, även några bilder. Om problemet inte kan lösas kommer vi att be dig att returnera klockan till oss. Klockan kommer att repare ras på vår bekostnad och returneras till dig. Vänligen läs garanti informationen här.

Kommentarer och vittnesmål
För publicitets ändamål kan vi maila dig en begäran om godkännande för att använda dina positiva kommentarer om våra produkter och/eller tjänster. Vi kommer alltid att inhämta ditt medgivande innan du använder din kommentar för publicitet. I inget fall kommer ditt fullständiga namn att visas. Om, när som helst, du vill att vi ska ta bort vittnesmål Vänligen skicka oss ett mail på cs@citywatches.se och vi kommer att ta bort omdöme av nästa arbets dag.

Innehåll
Samtidigt är allt innehåll som tillhandahålls på webbplatsen endast i informations syfte. Citywatches.se gör inga utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av någon information på denna webbplats eller hittas genom att följa någon länk på denna webbplats.

Citywatches.se kommer inte att hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i denna information eller för tillgängligheten av denna information. Citywatches.se kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förluster, skador eller skador från visning eller användning av denna information.

Till gång till webbplatsen
De flesta delar av webbplatsen är tillgängliga för alla användare. Men av säkerhets skäl är vissa delar av webbplatsen endast tillgängliga om du har gjort en beställning hos oss och har ett beställnings nummer.

Användar konto vi kräver inte att du skapar ett användar konto för att göra en beställning hos oss.

Vi samlar in dina uppgifter för att:

 • Skicka information; svara på förfrågningar och/eller andra förfrågningar eller frågor.
 • Bearbeta begäran och skicka information och uppdateringar som rör din begäran. Du måste dock ge oss fullständiga och korrekta uppgifter.
 • Vi kan också komma att skicka ytterligare information om vår tjänst, avgifter och avgifter, betalningar och byte av tjänst.

Se vår integritets policy för mer information.

Tillgänglighet för webbplatsen
Alla rimliga åtgärder vidtas av oss för att se till att denna webbplats är i drift varje dag. Ibland kan dock tekniska problem resultera i vissa drift stopp och därför kommer vi inte att vara ansvariga om denna webbplats är otillgänglig när som helst.

Där det är möjligt försöker vi alltid att ge förvarning om underhålls problem som kan resultera i att webbplatsen är nere, men vi är inte skyldiga att lämna sådant meddelande.

Besökare som material
Allt material som en besökare på denna webbplats skickar eller publicerar på denna webbplats ska betraktas som icke-patentskyddat och icke-konfidentiellt. Vi har rätt att kopiera, avslöja, distribuera eller använda för andra ändamål som vi finner lämpligt allt material som lämnats till oss, med undantag för personlig information, vars användning omfattas av vår integritets policy.

När du använder denna webbplats ska du inte posta eller skicka till eller från denna webbplats något material:

 • För vilka du inte har erhållit alla nödvändiga medgivanden;
 • Det är diskriminerande, obscent, pornografiskt, nedsättande, kan väcka rashat, i strid med sekretess eller privat liv, vilket kan orsaka irritation eller olägenhet för andra, som uppmuntrar eller utgör beteende som skulle anses vara en kriminell brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strider mot Singapores lag,
 • Vilket är skadligt i naturen inklusive, och utan begränsning, dator virus, trojanska hästar, skadade data, eller annan potentiellt skadlig program vara eller data.

Ansvars friskrivning uttalanden
Citywatches.se inte representerar eller stödjer riktigheten eller tillförlitligheten av någon information, innehåll eller annonser som finns på, distribueras via, eller länkas, laddas ner eller nås från någon av de tjänster som finns på denna webbplats, eller kvaliteten på produkter, information eller annat material som visas, köps eller erhålls av dig som ett resultat av en annons eller annan information eller erbjudande i eller i samband med tjänsterna häri.

Du erkänner härmed att all tillit till något material ska ske på egen risk.

Citywatches.se förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan förpliktelser, göra förbättringar eller korrigera eventuella fel eller utelämnanden i någon del av tjänsten eller materialet på vår webbplats.

Länkar till och från andra webbplatser

 • Under hela denna webbplats kan du hitta länkar till tredje parts webbplatser. Tillhandahållandet av en länk till en sådan webbplats betyder inte att Citywatches.se stöder denna webbplats. Om du besöker en webbplats via en länk på denna webbplats gör du det på egen risk;
 • Varje part som vill länka till denna webbplats har rätt att göra det under förutsättning att villkoren nedan iakttas;
 • Du strävar inte efter att antyda att vi stöder tjänster eller produkter från en annan part, såvida detta inte har överenskommits med oss skriftligen;
 • Du inte förvränger din relation med denna webbplats; Och

Webbplatsen som du länkar till denna webbplats innehåller inte stötande eller på annat sätt kontroversiellt innehåll eller innehåll som kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter för en tredje part.

Genom att länka till denna webbplats i strid med våra villkor, ska du gottgöra oss för eventuell förlust eller skada som åsamkats denna webbplats som ett resultat av sådan länkning.

Följd skador

 • Under inga omständigheter kommer Citywatches.se vara ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för ekonomisk eller annan förlust eller skada orsakad av fel eller användning eller missbruk av webbplatsen;
 • Citywatches.se kommer att se till att data på deras webbplats regelbundet backas upp manuellt och att en beredskaps plan finns på plats för att minimera eventuella förluster till följd av mjukvaru fel;
 • Tyvärr, skadlig program vara, spy-ware, virus och webbplats hackning är vanliga hot och Citywatches.se kan inte hållas ansvarig för problem som utvecklas på avslutade webbplatser som en följd av sådan olaglig verksamhet.

Material försörjning
Användarna av vår webbplats är att tillhandahålla all information som krävs för Citywatches.se att slutföra efter frågan i enlighet med den överenskomna specifikationen. Sådan information kan innefatta, men är inte begränsad till, fotografier, skriftlig kopia och annat tryckt material.

Ersättning
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Citywatches.se, dess moder företag, dotter bolag, filialer, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, säljare och distributörer skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokat arvoden) som sådana parter kan ådra sig till följd av eller till följd av din (eller någon som använder ditt kontos) kränkning eller brott mot någon representation eller förpliktelse enligt dessa webbplats villkor.

 • Under inga omständigheter kommer Citywatches.se vara ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för finansiella eller andra förluster eller skador som orsakats av underlåtenhet eller användning eller missbruk av vår webbplats;
 • Citywatches.se kommer att se till att data på deras webbplats regelbundet backas upp manuellt och att en beredskaps plan finns på plats för att minimera eventuella förluster till följd av mjukvaru fel.

Citywatches.se förbehåller sig rätten att åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen över alla ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig och, i sådana fall; samtycker du till att samar beta med vårt försvar av sådana anspråk.

Avgifter och betalning
Priserna för vårt märke av klockor beskrivs på webbplatsen och införlivas i dessa villkor genom hänvisning och Citywatches.se förbehåller sig rätten att ändra priser, produkter och tjänster när som helst utan föregående meddelande.

Denna klausul innehåller standard positionen för fakturering och betalning. Alla särskilda villkor bör läggas till i tidtabellen. Oavsett hur det går, kan underlåtenhet att göra betalning resultera i uppsägning av tjänster.

Annullering av beställningar
Vi har rätt att annullera din beställning (som accepterats av oss) när som helst och av vilken anledning som helst utan ditt föregående medgivande eller avtal genom att ge dig skriftligt meddelande om sådan avbokning. Vid en sådan annullering av din beställning, skall följande bestämmelser gälla:-

 • Vi kommer inte längre att vara tvungna att leverera beställningen till dig;
 • Vi kommer omedelbart att återbetala till dig, utan ränta eller kompensation, de betalningar som du har gjort till oss med avseende på beställningen; Och
 • Vid sådan åter betalning som görs till dig som nämns i 2 ovan, ska du inte ha några ytterligare anspråk mot oss som uppstår ur eller i samband med sagda annullering av din beställning.

Frakt
Citywatches.se kommer att leverera produkter till köpare adress via Shipping/kurirer partners. Titel och risk för förlust för alla produkter som beställts av dig skall vidarebefordra till dig på Citywatches.se leverans till frakt/kurirer partner.

Om du vägrar att ta emot paketet från kuriren och om kuriren returnerar paketet till oss kommer alla tillhörande fraktkostnader, returfraktkostnader och eventuella tullar / skatter som debiteras på sändningen att dras av från återbetalningsbeloppet. Om du vägrar att ta emot paketet och på grund av detta släpper kuriren paketet, kommer ingen återbetalning att utfärdas.

Leverans
En beräknad leverans tid visas på sidan med leverans information. När du gör din beställning får du ett e-postmeddelande med en sammanfattning av beställningen.

Ibland kan leveransen ta längre tid än normalt på grund av oförutsedda omständigheter som:

 1. Dåligt väder
 2. Försenade flygningar
 3. Politiska störningar
 4. Andra oförutsedda omständigheter

Dessutom kommer vi inte att kunna kompensera för någon psykisk ångest eller för någon ekonomisk förlust orsakad på grund av försenad leverans.

Ersättning
Ersättning är den åtgärd eller process för att ersätta något i stället för en annan. En köpare kan begära ersättning när han inte är nöjd med objektet, orsaken är skadad i sjöfarten, defekta objekt, objekt (s) saknas, fel artikel levereras och liknande.

Köparen måste höja begäran om ersättning inom 3 dagar från dagen för leverans av produkter. Köparen måste ta upp en ersättnings förfrågan genom att kontakta oss för utbyte. Följande är de främsta anledningarna:

 1. Paketet var skadat
 2. Försändelsen var defekt
 3. Objekt Dead vid ankomst
 4. Objekt saknades
 5. Fel objekt har skickats

Ersättnings villkor:

Citywatches.se kommer att acceptera ersättning endast om följande villkor är uppfyllda:

 1. För att vara berättigad till en retur måste din klocka vara oanvänd och i samma skick som du fick den;
 2. Det måste också vara i originalförpackningen.
 3. Taggarna på klockan måste vara intakt;
 4. Klockan/klockarna ska vara oanvända och i oskadat skick.
 5. Om samma objekt inte är tillgängligt kommer Citywatches.se att återbetala det belopp som du har betalat.

Returer och bytes policy
Du samtycker till vår RETUR-och bytes policy som beskrivs här.

Vår service ändring & avboknings policy
Vi strävar efter att säkerställa behandling av vår tjänst i tid. Om du vill avbryta eller ändra din begäran kan du göra det, förutsatt att produkten ännu inte har levererats eller att tjänsten ännu inte har tillhandahållits. För att avboka eller ändra din begäran, vänligen kontakta vår kund tjänst på cs@citywatches.se.

Uppsägning
Vi kan säga upp eller avbryta åtkomsten till vår tjänst omedelbart, utan förvarning eller ansvar, oavsett anledning, inklusive och utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning skall överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägar bestämmelser, garanti fri skrivningar, skadestånd och ansvars begränsningar.

Force majeure
Citywatches.se kommer inte att acceptera något ansvar eller ansvar i fråga om underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet, inklusive skyldigheter som anges i dessa villkor för användning, orsakad av force majeure, dvs externa krafter utanför vår kontroll, som inkluderar men är inte begränsade till terrorism, natur katastrofer, strejker eller elfel. I sådana fall kommer avtalet mellan Citywatches.se och användaren att annulleras och eventuell betalning återbetalas.

Diverse
Citywatches.se förbehåller sig rätten att utreda klagomål eller rapporterade brott mot webbplatsens villkor och att vidta några åtgärder citywatches. lämpliga, inklusive men inte begränsat till att rapportera varje misstänkt olaglig verksamhet till tjänstemän i brottsbekämpande tillsynsmyndigheter, eller andra tredje parter och röja all information som är nödvändig eller lämplig för sådana personer eller enheter som rör användar profiler, e-post adresser, användnings historik, publicerat material, IP-adresser och trafik information.

Citywatches.se förbehåller sig rätten att söka alla rätts medel som finns tillgängliga i lag och i eget kapital för brott mot dessa webbplats villkor, inklusive men inte begränsat till rätten att blockera åtkomst från en viss Internet adress till webbplatsen.

Dessa införliva genom hänvisning alla meddelanden som finns på webbplatsen och utgör hela avtalet med avseende på till gång till och användning av webbplatsen. Om någon bestämmelse i dessa webbplats villkor är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar från de återstående bestämmelserna och ska inte påverka deras giltighet och verkställbar het.

Inga undantag
Citywatches.se kan välja att inte vidta några åtgärder mot din underlåtenhet att följa dessa villkor för användning. Vi har dock fortfarande rätt att använda våra rättigheter i händelse av efterföljande överträdelse i användar villkoren.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Singapore, utan hänsyn till dess lag vals regler.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Regler och villkor ändringar
Dessa användar villkor kan ändras från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Du rekommenderas att läsa våra villkor varje gång du besöker vår webbplats. Om du inte samtycker till de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Mer så, vi förbehåller oss rätten att kunna avsluta åtkomsten till vissa användare, om dessa användare missbrukar vår webbplats.

Detta är att informera våra användare om att vi förbehåller oss rätten att ändra vår modul för drift när som helst.

Vi vill fortfarande klargöra här att innehåll, logo typ, video eller, visuell design etc. och varumärken är exklusiva egendom Citywatches.se. Obehörig användning av dessa varumärken, för något ändamål eller i samband med en produkt eller tjänst som inte är associerad med Citywatches.se är strängt förbjudet.

Om du är intresse rad av användning av någon del av denna webbplats, kan du begära vårt medgivande genom att skicka ett mail på cs@citywatches.se.

Om du har några frågor, funderingar, kommentarer eller klagomål angående dessa regler och villkor och/eller vår insamling eller användning av personlig information, eller om du vill att vi ska sluta behandla dina person uppgifter för något särskilt ändamål eller ändamål, vänligen, kontakt: Citywatches.se på cs@citywatches.se, Korrespondensadress: 1 UBI CRESCENT #06-05 NUMBER ONE BUILDING SINGAPORE (408563), Singapore. Kontaktnummer: +65 68168400.